Napsali o Turkovu

Naučná stezka Turkov se otevřela veřejnosti 

Tereza Krumpholzová 03.07. 2009  Moravskoslezský deník

Ostrava - Chráněná přírodní památka Turkov každoročně přivítá tisíce návštěvníků. Na relativně malé ploše je k vidění obrovské množství nejrůznějších druhů živočichů, rostlin a hub.

Ještě donedávna Turkovu hrozilo, že se stane jen pouhou historií. Měl tudy vést tzv. Severní spoj, což je uvažovaná spojnice mezi centrem krajského města a jeho západní částí, reprezentovanou obvody Poruba, Třebovice a Pustkovec. Protesty občanů i nesouhlas ministra životního prostředí přispěly k tomu, že se přistoupilo k variantě, která je pro tuto oblast mnohem šetrnější. Zastupitelé města schválili v dubnu trasu, na které Severní spoj ústí do ulic Provozní a Průběžné.

K tomu, že nebezpečí stavby bylo zažehnáno, výrazně přispělo občanské sdružení Ekolyceum. Podařilo se jim zde také zrekonstruovat naučnou stezku, která byla ve čtvrtek slavnostně otevřena. Skládá se ze čtyř zastavení, která návštěvníky seznámí s Turkovem i jeho šlechtickou minulostí. Dále si lidé mohou prohlédnout mokřadní část, která se vyvinula na dnech starých zazeměných rybníků. Jeden z panelů je pak netradičně věnován broukům. Svou schopností zadržet vodu zabránil Turkov při velkých povodních v roce 1997 větším škodám na sousedních lidských sídlech.

V roce 1993 byla tato ojedinělá přírodní lokalita vyhlášena přírodní památkou. Takřka v centru města Ostravy se nachází zachovalý lužní les poskytující vhodné životní podmínky mnoha druhům ptactva, hmyzu a žije zde i několik chráněných živočichů.

Průvodkyní byla ve čtvrtek návštěvníkům Zdenka Prymusová, botanička Ostravského muzea. Slavnostnímu otevření byl přítomen i výtvarník Ludvík Kunc, který je autorem více než třiceti ilustrací na panelech naučné stezky.

**

Přežije Turkov?

 Silvie Mikulcová  23.04.2009  Český rozhlas Ostrava

Příroda v Ostravě možná vyhraje nad člověkem. Jde o lužní les Turkov, který je přírodní památkou, přesto měl alespoň z části ustoupit plánované silnici. Takzvaný Severní spoj má v budoucnu spojit městský obvod Poruba s dálnicí D47. Rozhodnutí ostravských radních je průlomové. I když pro úplnost dodejme, že zachování Turkova ještě musejí posvětit městští zastupitelé.

 Nemyslím si, že zeleň v Ostravě čelí systematickému ničení, každopádně jsem přesvědčená, že v poslední době dostávala pěkně zabrat. Ostrava si naplno užívala zájmu investorů a tak to trochu vypadalo, že se životní prostředí krčí někde vzadu. Přání radních, aby Turkov zůstal nedotčený, mě proto mile překvapilo. Když jsem v lužním lese natáčela, připadala jsem si jako v pohádce. I když má jen 20 hektarů, sotva do něj vstoupíte, nevidíte nic jiného než stromy, jak je tamní porost hustý. Les zdobí sasankový háj a škoda jen, že tenkrát ještě nerozkvetly kosatce. Požitek z procházky mi ale trochu kazily zvuky. Přece jen tramvaje i vlaky jezdí příliš blízko, navíc se v sousedním záchranářském areálu cosi čile opravovalo. O to víc nechápu Porubany, když o Turkov chtěli přijít. Rozumím tomu, že rozhodování radnice nikdy nebude jednoduché. Proč by měla jezdit auta pod mými okny, když mohou znepříjemňovat život sousedovi, že? I když se teď varianta zaústění Severního spoje do Průběžné ulice jeví jako ideální, Turkov rozhodně vyhráno nemá. A nesouvisí to ani s hlasováním městských zastupitelů, kteří budou o variantách rozhodovat příští týden. Než se silnice vyprojektuje a než na ní město sežene peníze, nějakou dobu to potrvá. A do té doby se může místním politikům v hlavách zrodit cokoli.

**

Plánovaný ostravský Severní spoj čeká změna trasy


Silvie Mikulcová  17.04.2009 17:09 Český rozhlas Ostrava


Severní spoj. To je silnice, na kterou už léta čeká Ostrava. Stále se ale nestaví, protože není jasné, kudy vlastně povede. Protěžovaná trasa měla protnout chráněný les, což se ochranářům nelíbilo. Nový plán má stromy zachovat a řidiče přesměrovat jinam.

Přírodní památka Turkov je 20 hektarů lesa na okraji Ostravy. Mezi pozůstatky rybníků rostou dvousetleté duby, všude okolo kvetou sasanky a později se přidají i kosatce. Žijí tady vzácné druhy brouků, čolci a hnízdí řada ptáků.

"Je to zachovalý zbytek lužního lesa, což je jeden z nejohroženějších ekosystémů. Jeho zvláštnost spočívá také v tom, že se zachoval prakticky desítky kroků pěšky i od sídliště třísettisícového města," řekl Daniel Horváth z Ekolycea.

Turkov je už řadu let v ohrožení, a to kvůli takzvanému Severnímu spoji. Tedy silnici, která v budoucnu propojí hustě obydlenou Ostravu-Porubu s dálnicí D47. Právě tamní radnice chtěla, aby cesta vedla přes chráněnou lokalitu.

Magistrát nechal zpracovat různé varianty trasy a jako nejvhodnější se teď podle náměstka primátora Lukáše Ženatého jeví zaústění do Provozní a především Průběžné ulice.

"Proč se rada města přiklání k tomu řešení, je poměrně prosté, protože v jakémkoli kontaktu s přírodní památkou Turkov očekává protesty občanů. Skoro neschopnost získat souhlas ministerstva životního prostředí se zásahem do tohoto území. A to je asi ten hlavní důvod," upřesnil náměstek Ženatý.

A co na návrh Ostrava-Poruba? "Čím dříve se Severní spoj vyřeší, tím lépe. Přestože Poruba podporovala variantu Bedřicha Nikodéma, v případě, že by se našel projekt, který by měl podporu a byl by velmi rychle vybudován se všemi pozitivy pro Porubu, proč ne," odpovídá na otázku starosta Lumír Palyza.

Trasu Severního spoje budou koncem dubna vybírat městští zastupitelé. Pokud dají na odborníky a radní, Turkova se silnice nedotkne.

Novinky

03. 03. 2010 | Dokumentární film: Turkov - mokřad uprostřed velkoměsta
Nový dokument o PP Turkov Zásluhou úsilí neformálního sdružení kolem Jana Mecha byl natočen dokumentární film... více