Houby

autorka: Helena Deckerová

Území PP Turkov je vzhledem ke svému charakteru pro růst hub naprosto jedinečné. Tato lokalita, ač malá rozlohou, má téměř přirozený charakter a lze na ní velmi dobře pozorovat a demonstrovat zapojení hub do koloběhu živin v přírodě. Zajímavá společenstva hub je možno spatřit zejména na hrázích, dále pak na pařezech a odumírajících či padlých kmenech stromů. 

Lesklokorka lesklá
Lesklokorka lesklá - Ganoderma lucidum
Líha páchnoucí
Líha páchnoucí - Lyophyllum rancidum
Choroš voštinovitý
Choroš voštinovitý - Polyporus alveolarius
Ohnivec rakouský
Ohnivec rakouský - Sarcoscypha austriaca
Hlízenka sasanková
Hlízenka sasanková - Sclerotinia tuberosa
Pevník kouskovitý
Pevník kouskovitý - Xylobolus frustulatus
 

 Vzácné druhy vyšších hub (makromycety) v PP Turkov

Od roku 1995 bylo na území PP Turkov zjištěno celkem 343 druhů vyšších hub, z toho 11 druhů zařazených do Červeného seznamu vyšších hub (makromycetů) ČR:

Mísenka oranžová Aleuria aurantia  NT
Krásnorůžek smržovitý Calocera glossoides  NT
Pavučinec načervenalý nevroubený Cortinarius purpurascens var. largusoides  DD
Trsnatec lupenitý  Grifola frondosa  NT
Líha páchnoucí  Lyophyllum rancidum  NT
Helmovka koromilná  Mycena pseudocorticola  EN
Pórnatka chlebová  Perenniporia medulla-panis  EN
Hlíva hnízdovitá  Phyllotopsis nidulans  NT
Štítovka bílá  Pluteus pellitus  NT
Choroš voštinovitý  Polyporus alveolarius  EN
Paluška červenonohá  Typhula erythropus  DD

Kategorie ohrožení:
EN – ohrožený, NT – téměř ohrožený, DD – vzácný druh, o němž však nejsou dostatečné údaje o rozšíření.

Turkovské strašidlo Lesklokorák (Lesklokorka ploská)

Kdo vztáhne ruku na Turkov, toho sežeru!


Novinky

03. 03. 2010 | Dokumentární film: Turkov - mokřad uprostřed velkoměsta
Nový dokument o PP Turkov Zásluhou úsilí neformálního sdružení kolem Jana Mecha byl natočen dokumentární film... více